Правна информация

 

име на фирмата: маг. Христина Волфсбауер
правна форма: едноличен търговец
седалище на фирмата: Heinestraße 24-28, вход 3, ет. 5, ап. 29, 1020 Виена
тел./факс: 0043 1 212 53 80
мобилен тел.: 0676 49 87 360
mail@wolfsbauer.at

 

Основно предназначение на уебсайта:
Този сайт предоставя информация за продуктите и услугите на нашата фирма.

 

Предмет на дейност на фирмата: агенция за преводи, езикови услуги

 

Членство в браншова камара: Стопанска камара – Виена

 

Професионална секция: търговци-доставчици на услуги – езикови услуги

 

Държавен орган съгл. Закона за електронната търговия (ECG): Районен общински съвет на II-ри район
Други надзорни органи (съгл. ECG): Съюз на съдебните преводачи

 

Разпоредби на търговския закон или правилниците за извършване на професионална дейност: Закон за търговията, занаятчийството и промишлеността на Австрия
Достъп до разпоредбите на търговския закон или правилниците за извършване на професионална дейност: евентуалните специални разпоредби за извършване на професионална дейност ще намерите в правно-информационната система на Федерацията на адрес http://www.ris.bka.gv.at.
Регистрационен номер по ДДС: ATU56360146

 

 

Информация относно защитата на личните данни

 

Защита на личните данни

Всички лични данни, които се събират в този уебсайт, ще се използват само с цел комуникация с потребителите му за анализ на потребностите им, както и за усъвършенстване и подобряване на предложенията в сайта. Ние гарантираме, че ще спазваме законовите разпоредби за защита на личните данни (ЗЗЛД). Тези данни няма да се предоставят на трети лица.

 

Информация за събираните данни

Вие имате право да получавате информация за вида на събраните за Вас лични данни. Такава информация ще получите, ако изпратите имейл на адрес mail@wolfsbauer.at. При писмено запитване от Ваша страна ще Ви информираме за личните Ви данни, съхранявани при нас. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си да обработваме и използваме личните Ви данни занапред. При писмена заявка от Ваша страна можем да коригираме данните Ви, ако са неточни, или незабавно и напълно да ги изтрием.

 

Отговорност

Тази услуга се предоставя при съблюдаване на максимална акуратност, надеждност и достъпност. По технически причини обаче не може да няма прекъсвания на достъпа до нея, нито е възможно установяването по всяко време на желаните връзки или запазването на съхраняваните данни при всякакви условия. По тази причина не може да се гарантира постоянна възможност за ползване на всички свързани с тази услуга функции. Свързването с други мрежови оператори се извършва според възможностите. Изключва се всякаква отговорност за проблеми, чиято причина е свързана с мрежата на трети страни. Използването на други мрежи подлежи на действието на договорните разпоредби на съответния оператор. В случай на форс мажорни обстоятелства, стачки, ограничаване на услугите на други мрежови оператори или при ремонтни работи и дейности по техническо обслужване може да се стигне до ограничения или прекъсвания, за които не носим отговорност. Въпреки старанието, което сме вложили при създаването на този уебсайт, не можем да гарантираме липсата на грешки и точността на съдържащата се в него информация. Изключва се всякаква отговорност за щети, възникнали пряко или косвено от използването на този уебсайт.


портфейл
препоръки
кратка биография