Нашите услуги
  • СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

  • ЗАВЕРЕНИ ПРЕВОДИ /БЪЛГАРСКИ <--> НЕМСКИ/

  • УСТЕН - СИМУЛТАНЕН и КОНСЕКУТИВЕН - ПРЕВОД

 

ЕЗИЦИТЕ НЕ СА НИ ЧУЖДИ!

Нашите писмени ПРЕВОДИ се основават на езикова, терминологична и културна компетентност, точност и постоянно усъвършенстване. Поръчките за превод, често с кратки срокове, на сложни и разнообразни текстове


--> предимно в областта на правото, икономиката, финансите, медицината, а така също и на техниката, маркетинга, информационните технологии, рекламата, изкуството и културата и по-конкретно: фирмени документи (годишни финансови отчети, отчети за стопанската дейност, публични търгове, баланси и др.), частни документи, свидетелства, дипломи и др.


се изпълняват качествено и в срок (включително специализирана редакция съгласно принципа на 4-те очи).

 

НИЕ ЗНАЕМ ЗА КАКВО ГОВОРИМ!

С помощта на прецизен симултанен и консекутивен устен превод и превод на ухо (шушотаж) осигуряваме оптимално плавно и безпрепятствено протичане на комуникацията по време на:

--> международни срещи и мероприятия, пресконференции, лекции, обучения, семинари, преговори, делови срещи, официални и неофициални разговори, придружаване на делегации и др.


Важна и поверителна информация на служби и държавни органи, като например:

--> съдилища, полиция, нотариални и адвокатски кантори, митническа и данъчна администрация, Федералния сенат по даване на убежище, общини, общински управи, болници, брокери на недвижими имоти и др.,

се предава пълно, точно и вярно.

 

 

Убедете се сами, възложете ни поръчка!


Hristina Wolfsbauer


Ако проявявате интерес, моля, свържете се с:

маг. Христина Волфсбауер
1020 Виена, Heinestr. 24-28/вх. 3/ет.5/ ап. 29, Австрия
Как да стигнете до нас

тел./факс:      0043 (1) 212 53 80
мобилен тел.: 0676 49 87 360
mail@wolfsbauer.at


UNIVERSITAS
ÖVGD - Österreichischer Verband der Gerichtsdolmetscher
Wirtschaftskammer Österreich


Пълно компютърно и телекомуникационно оборудване!
Гарантирано високопрофесионално ниво!

 

 

Член на:

  • UNIVERSITAS AUSTRIA (Австрийски съюз на преводачите)
  • ÖVGD (Австрийски съюз на съдебните преводачи)
  • WKO Austria СТОПАНСКАТА КАМАРА на Австрия

портфейл
препоръки
кратка биография