Препоръки


Някои от нашите клиенти:

 

 • Федерално министерство на правосъдието
 • Федерално министерство на отбраната и спорта
 • Федерално министерство на вътрешните работи
 • Федерално министерство на транспорта, иновациите и технологиите
 • Федерално министерство на труда, социалната политика и защитата на потребителите
 • Федерално канцлерство
 • Федерално министерство на образованието, изукството и културата
 • Федерално министерство на земеделието, горите, околната среда и водите
 • Федерален сенат по даване на убежище
 • Окръжни и областни съдилища, Върховният съд
 • (наказателно и гражданско право)
 • Българско посолство
 • Канадско посолство
 • Стопанска камара на Австриa
 • Банк Аустриa
 • Райфайзен Инвест АД
 • Универсале Бау АД
 • Щрабаг АД
 • DB, Германски железници
 • БДЖ, Български железници
 • OMV
 • EVN
 • Телеком Аустриa
 • Община Виена
 • преводачески агенции и бюра

портфейл
препоръки
кратка биография